Irritated, Cracked, Chapped Skin

DA BỊ KÍCH ỨNG, THÔ RÁP & NỨT NẺ

Tình trạng da bị khô kéo dài có thể dẫn đến bị nứt nẻ, đặc biệt là ở những vùng da như bàn tay, gót chân & khuỷu tay. Hãy sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ dành cho da bị nứt nẻ để phục hồi cho làn da mạnh khỏe hơn.

3 Kết Quả
3 Kết Quả