Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi và Bạn

 


Chúng tôi biết rằng, bảo mật dữ liệu là mối quan tâm hàng đầu hiện nay đối với người dùng, và chúng tôi mong muốn bạn tận hưởng trải nghiệm tương tác với chúng tôi mà hoàn toàn an tâm rằng chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Thông báo về Quyền riêng tư sau đây sẽ giải thích quy trình chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu và những lợi ích bạn có thể nhận được. Bạn cũng sẽ hiểu rõ những quyền lợi của mình và cách thức liên lạc với chúng tôi.

 

Cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư

Trong thời đại công nghệ và thương mại không ngừng phát triển, chúng tôi có thể sẽ cần phải thay đổi một số nội dung trong Thông báo về Quyền riêng tư. Vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra cập nhật để đảm bảo rằng bạn nắm bắt kịp thời những thay đổi về cách thức Galderma hiện đang sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Dưới 13 tuổi

Nếu bạn chưa đủ 13 tuổi, chúng tôi mong bạn vui lòng đợi thêm một thời gian nữa trước khi tương tác với chúng tôi, hoặc nhờ bố mẹ hay người bảo hộ liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi không thể thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của họ.

 

Dữ liệu chúng tôi thu thập

link to cookie policy [BD1]

 

Tại sao chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn để liên lạc với bạn, thực hiện các đơn đặt hàng của bạn, giải đáp thắc mắc và cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về Galderma và các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng xử lý thông tin cá nhân của bạn để đảm bảo chúng tôi đã tuân thủ các quy định luật pháp, để bán hoặc chuyển giao một phần công việc kinh doanh của công ty chúng tôi, để quản lý toàn bộ hệ thống và tài chính của công ty, để phục vụ điều tra, khảo sát và thực thi các quyền lợi hợp pháp. Chúng tôi tổng hợp Dữ liệu cá nhân của bạn từ mọi nguồn để cho phép Galderma hiểu rõ hơn về bạn, từ đó cải thiện dịch vụ và cá nhân hoá trải nghiệm tương tác của bạn với N.

 

Ai có quyền truy cập Dữ liệu cá nhân của bạn và vì sao?

Chúng tôi hạn chế chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, tuy nhiên việc chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết trong một số bối cảnh cụ thể, và chủ yếu cho những đối tượng sau:

 

Chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở ngoài lãnh thổ quốc gia nơi bạn sinh sống nhằm các mục đích được đề cập trong chính sách này. Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tới những quốc gia khác, chúng tôi đảm bảo rằng việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện phù hợp với luật bảo mật hiện hành.

 

Quyền lợi của bạn đối với Dữ liệu cá nhân

Bất cứ lúc nào chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào, bạn cũng sẽ được giải thích vì sao chúng tôi cần thông tin đó và sẽ sử dụng thông tin đó như thế nào. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được xử lý nhằm các mục đích được đề cập trong Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi, hoặc trong trường hợp nhằm các mục đích khác đã được thông báo cho bạn trước khi thực hiện quy trình xử lý. Nếu bạn chọn từ chối cung cấp Dữ liệu cá nhân khi được yêu cầu, xin lưu ý rằng điều này sẽ giới hạn những dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn. Chẳng hạn, nếu bạn không cung cấp địa chỉ, chúng tôi không thể giao đơn hàng đến tận nhà cho bạn.

Nếu bạn chia sẻ Dữ liệu cá nhân với chúng tôi, bạn có quyền (i) yêu cầu truy cập (hỏi về những thông tin chúng tôi đã thu thập về bạn và giữ một bản sao), (ii) yêu cầu sửa đổi dữ liệu hoặc (iii) yêu cầu xoá dữ liệu. Bạn có thể thực hiện những việc này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc liên lạc với chúng tôi.

Bạn có thể khiếu nại

1. An toàn và lưu trữ dữ liệu
Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho Dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm giới hạn quyền truy cập Dữ liệu cá nhân của chỉ trong trường hợp cần thiết và tuân thủ những tiêu chuẩn được chấp nhận phổ biến của ngành về việc này.

Chúng tôi nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý trong thời gian tối thiểu cần thiết trong các trường hợp: (i) nhằm mục đích được đề cập trong Thông báo về Quyền riêng tư; (ii) bất kỳ mục đích nào khác đã được thông báo cho bạn trước khi thu thập Dữ liệu cá nhân hoặc tiến hành xử lý dữ liệu; hoặc (iii) theo yêu cầu hoặc sự cho phép của pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian giới hạn hợp lý sau khi thực hiện các công việc trên. Điều đó có nghĩa là khi Dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa dữ liệu một cách an toàn.

1. Liên hệ với chúng tôi
Galderma đóng vai trò như một “người kiểm soát” đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý trong khuôn khổ, hoặc liên quan đến những vấn đề trong Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét bất kỳ về Thông báo về Quyền Riêng tư này hoặc việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Galderma, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách:

  1. Số điện thoại: +41 21 642 78 00
  2. Địa chỉ: Nestlé Skin Health S.A.

Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Switzerland.